Data aktualizacji 29.12.2023 r.

I. Zasady ogólne Polityki Prywatności

1. Dbam o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem https://sprezyna-wydarzen.pl (dalej jako: Internetowa platforma handlowa). W tym zakresie kieruję się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych aktów prawnych, w tym ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Sklepu jest ANT Aleksandra Piotrowicz-Przyłuska z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Rosoła 20/16, 02-786 Warszawa, działalność gospodarcza osoby fizycznej zarejestrowana w CEiDG, NIP 5212741927, REGON: 387902895 (dalej także jako: ADO). Adres e-mail: ola@sprezyna-wydarzen.pl, numer telefonu dedykowanego działalności gospodarczej +48 537 741 088.

3. Polityka prywatności określa m.in.:

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

 1. Zbieram i przetwarzam tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej). Biorę odpowiedzialność, za przekazane mi dane osobowe właściciela vouchera prezentowego, który został zakupiony w moim e-sklepie.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest:

4. Podczas wizyty na mojej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane zbierane automatycznie mogą zostać użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej. w celu ulepszenia jej treści. Dane te nie są kojarzone z poszczególnymi użytkownikami.

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem internetowej platformy handlowej oraz sposób ich wykorzystania

 1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody lub spełnienia innego rodzaju przesłanki legalizującej przetwarzanie danych osobowych. Przesłankami tymi w szczególności są realizacja łączącej nas z użytkownikiem umowy.
 2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj. co najmniej adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.
 3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem.
 4. Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów: realizacji zamówień, działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej – po wyrażeniu odpowiedniej zgody, wysyłanie biuletynu – po wyrażeniu odpowiedniej zgody, tworzenia baz danych użytkowników, w innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.
 5. Jako ADO mogę przekazywać dane osobowe Użytkowników, na podstawie odrębnej Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom (np. Wirtualnej Asystentce, firmie hostingowej, pośrednikom płatności np. t-pay itp.). Ponadto dane pozyskiwane z formularzy calendly, przy rejestracji terminu sesji mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (kalendarz google).
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe mogą być również udostepnione uprawnionym organom w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania.

IV. Środki ochrony danych osobowych

Informacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych określonych po przeprowadzeniu analizy ryzyka dla właściciela danych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed skasowaniem, utratą spójności i dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (ADO i jego zleceniobiorcy), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy. Zbiór danych osobowych użytkowników internetowej platformy handlowej (potencjalnych klientów) służyć może do tworzenia bazy danych i jest traktowany jako baza danych osobowych.

V. Zmiany Polityki

Rozszerzenie lub zmiana zakresu lub treści świadczonych przeze mnie usług, a także zmiany przepisów prawnych mogą spowodować, iż konieczne stanie się wprowadzenie zmian do Polityki prywatności i plików cookies. Wraz ze zmianą wersji Polityki pojawi się data oznaczająca dzień jej wdrożenia. Żadna zmiana nie wpłynie negatywnie na fundamentalne prawo użytkownika do sprawowania przez niego kontroli nad przetwarzanymi przeze mnie danymi.

VI. Polityka plików cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu – ADO
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych internetowej platformy handlowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 5. W ramach internetowej platformy handlowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Operator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowej platformy handlowej.
 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ANT Aleksandra Piotrowicz-Przyłuska z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie m.in. tutoringu, szkoleń/warsztatów, coachingu pod marką Sprężyna Wydarzeń, w tym w projekcie Poli-technika Komunikacji 2025

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych pełni osobiście pod adresem mailowym: ola@sprezyna-wydarzen.pl

3.Twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów związanych z prowadzoną korespondencją, dostawą produktów cyfrowych i świadczeniem usług, w tym zakupionych poprzez internetową platformę handlową.

4.Podając dane przyjmujesz do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia korespondencji i realizacji usług/dostaw produktów cyfrowych

5.Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie – podmiotom świadczącym usługi hostingowe czy mailingowe (typu mailerlite), podwykonawcom ADO (usługi asystenckie) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych, tj. organom publicznym na podstawie przepisów prawa dla celów związanych z prowadzonymi postępowaniami, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia roszczeń

6.Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne (na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a, b, c, f RODO) do wykonania umowy (usługi), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, oraz na podstawie zgody, jeżeli zostanie udzielona, a także dla celów obrony własnych interesów np. w celu dochodzenia ew. roszczeń

7.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku korzystania z zapisów poprzez system calendly (kalendarz google) oraz biuletynu obsługiwanego przez system MailerLite

8.Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do osiągnięcia celu, dla którego korespondencja jest prowadzona oraz do celów marketingu jeśli wyraziłaś/łeś taką zgodę, oraz w zakresie w jakim administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione cele, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu bądź przez czas wymagany przez prawo dla wykonania określonego obowiązku prawnego lub uprawnienia np. dochodzenia roszczeń

9.Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

10.Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane

Korzystając z naszej witryny, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, to prosimy o zmianę ustawień Twojej przeglądarki albo o opuszczenie strony.  

Ustawienia plików cookie w tej witrynie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli nadal korzystasz z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij